Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2024 klo 10

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen kieli on suomi.

Kokoustallenne on mahdollista katsoa myös simultaanitulkattuna englanniksi.

Neste Corporation's Annual General Meeting on 27 March 2024 at 10 a.m. EET

Neste's Annual General Meeting was conducted in Finnish language.

To watch the meeting recording that is simultaneously interpreted into English, please click the English language button below.